השפעת האסון בנחל צפית על נהלי הבטיחות של עמותת דרך לוטן

האסון בנחל צפית (של מכינת בני ציון), בו קיפחו את חיים 10 בני נוער (9 נערות ונער)  במסגרת טיול גיבוש של חניכים לקראת שילובם במכינת בני ציון,  העלו מחדש את כל סוגיית הבטיחות בטיולים ובמסעות שטח של כלל המכינות, את סוג האישורים שעל המסגרת לקבל לפני היציאה לשטח. ברור שלאור האסון כל המכינות הקדם צבאיות, כולל דרך לוטן – יצטרכו לבחון מחדש  ולרענן את נהלי הבטיחות שלהם לפני היציאה למסעות אתגריים בשטח.

לאור האסון המחריד הוקמה ועדה ציבורית בראשות המפכ”ל לשעבר אהרון אהרונישקי (המכהן גם כיו”ר כפר הנוער הדסה נעורים) לגבש המלצות לכלל המכינות והגופים הנוספים שאינם כפופים לנהלים של חוזר מנכ”ל משרד החינוך, בנוגע לטיולי שטח ולמנגנון אישור טיולי שטח.   דרך לוטן הוזמנה להציג בפני הועדה את התפיסה שלנו לגבי נהלי בטיחות בשטח ואת האתגרים המיוחדים לפעילות מהסוג שלנו – מול הנהלים המוגדרים במסגרת חוזר מנכ”ל של משרד החינוך. אנו מעריכים כי הכללים וההמלצות של ועדת אהרונישקי – יתאים גם לפעילות השטח של דרך לוטן.

אנו מודעים לכך, שכל הפעילות של דרך לוטן מתקיימת בשטח במדבר במקומות בעלי מאפיינים דומים לנחל צפית ואנו פועלים גם בתקופות בהם יש סכנה של שיטפונות וגשמים עזים,  ולכן עלינו לרענן  מחדש את נהלי הבטיחות של העמותה, לנתח את הסיכונים בהם אנו פועלים ולחדד את אופן קבלת ההחלטות בסוגיות הנוגעות לבטיחות החניכים והצוות המשתתפים במסעות הטיפוליים של העמותה, ובמקרה הצורך להרחיב את שולי הביטחון על מנת לא להיקלע למצבים מסכני חיים ולהימנע מסיכונים מיותרים.