עונת המסעות בעיצומה

הפעילות של העמותה ממשיכה להתקיים במלוא עוצמתה.
נערות ונערים בסיכון מכל רחבי הארץ יוצאים למסעות ומקבלים כלים להתמודדות עם אתגרי החיים.