פעילות בשירותי המבחן לנוער ומבוגרים

תכנית שטח עבור קטינים ומבוגרים בגיל האחריות הפלילית (בגילאי 12 ומעלה) אשר הופנו על ידי מערכת אכיפת החוק לשירות המבחן למבוגרים או לשירות המבחן לנוער או למעונות רשות חסות הנוער בשל דפוסי התנהגות עוברת חוק. 

התכנית מבוססת על מתודה של טיפול קבוצתי ופעילות אתגרית, אשר תורמת להתמודדות עם התנהגויות וברות חוק ומקנה דפוסי התנהגות מותאמים ונורמטיביים. הבסיס התיאורטי לפעילות השטח מבוסס על therapy adventure ופעילות אתגרית, לפיהן ניתן להכחיד ולהפחית התנהגות עבריינית ולהחליפה בהתנהגויות נורמטיביות. הפעילות האתגרית מבוססת על יציאה בקבוצה לפעילות בשטח בליווי מנחי קבוצות מקצועיים, וכן כוללת הכנה בטרם היציאה, ליווי והכוונה במהלך הפעילות, עיבוד, סיכום והפקת לקחים בתום הפעילות.

הפעילות ממומנת ע"י משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, אגף תקון – שירות המבחן למבוגרים, שירות המבחן לנוער ורשות חסות הנוער