דרך לוטן

מושב חצבה


ת.ד 3 מושב חצבה
ד.נ. ערבה 86815

טלפון 08-6532341

פקס 08-6532341

נייד 054-9773700
lotansway@gmail.com