עדות 1

“… עם המשך הימים התגברתי על הכל, גם בעזרת החברות בחוליה והמדריכים, הבנתי איך להסתדר לבד ולעזור ולשתף…”