אמון שניידר

הקים וניהל חברות בארץ ובחו”ל במשך שנים רבות, כאשר עיקר הפעילות היא בתחומי תשתיות התקשורת, בניה ואנרגיה