גדי ורשבה

gadi@lotans-way.org.il
מורה דרך ומדריך טיולים.
אוהב טבע, אדם והחיבור בינהם.