גלית משולם

lotansway@gmail.com

חיה ונושמת את הערבה

B.A בחינוך מיוחד ולקויות למידה