ויג בועז

גר בחצבה עם אשתי ושלושת בנותיי
חי חולם ונושם את הערבה